Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Wrześniowy numer "Doradcy" na początek roku szkolnego

xVULCAN , 2017-09-28

Początek września może oznaczać tylko jedno – koniec wakacji i powrót uczniów do szkoły! Dla placówek edukacyjnych może być to czas pełen wyzwań – wszak to pierwszy rok realizacji założeń Reformy Edukacji. Oprócz tego życie szkolne musi oczywiście toczyć się nadal swoim trybem, w którym, poza sprawami naukowymi, należy wziąć pod uwagę wiele kwestii związanych z kadrami i finansami placówki. Jak zawsze, sporo informacji na ten temat przynoszą materiały zawarte w „Doradcy”. Najnowszy wrześniowy numer już na Was czeka. Dziś na blogu przyglądamy się poruszanym przez redakcję kwestiom.

Więcej pracy dla dyrektorów i co ze statutem szkoły?

Pierwszy po wakacjach numer „Doradcy” otwiera artykuł Krystyny Rybak – Szponar dotyczący świadczeń pieniężnych przysługujących pracownikowi z ubezpieczenia chorobowego. To kontynuacja poruszanego już na łamach pisma cyklu, tym razem autorka bierze pod lupę kwestie związane z zasiłkiem opiekuńczym. Z uwagi na fakt, że w jednostkach oświatowych jest to najpowszechniejsza forma zatrudnienia – autorka skupia się na uprawnieniach pracowników, którzy z tytułu stosunku pracy ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają obowiązkowo.

Dyskutowanym właśnie w Sejmie zmianom w Karcie Nauczyciela dedykowany jest tekst otwierający dział Prawo Pracy. Teresa Konarska analizuje w nim możliwe zmiany, jakie czekają na osoby zarządzające placówkami edukacyjnymi. Choć nie wydają się one rewolucyjne, nie brak wątpliwości, czy nowe zapisy nie przysporzą dyrektorom dodatkowej pracy, zaś szefów szkół feryjnych nie pozbawią części urlopu. Czy te obawy są zasadne – dowiecie się podczas lektury wrześniowego numeru. Kolejny temat poruszany w dziale Prawo Pracy dotyczy problematyki nadawania statutu nowym jednostkom oświatowym i nowelizacji statutów szkół, które już istnieją – w świetle zapisów reformy oświaty. Ten aktualny i dla wielu zapewne gorący temat porusza na łamach „Doradcy” Izabela Serwatka. Trzeci z tekstów, zamykający kwestie związane z prawem pracy, pochyla się nad kwestią zmian w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wchodzących w życie wraz z początkiem października bieżącego roku. Mieczysław Górecki wylicza najważniejsze nowości w emeryturach, wymienia dokumenty niezbędne do przyznania świadczenia i przytacza niektóre orzeczenia Sądu Najwyższego, dotyczące zagadnień emerytalnych.

Rachunkowość w krajowym standardzie

W dziale Rachunkowość znajdziecie kontynuację prezentacji Krajowego Standardu Rachunkowości. Bożena Rudnicka w swoim tekście przedstawia zakres przedmiotowy tego standardu i warunki wymagane do uznania składnika majątku za środek trwały. Jako, że w standardzie przyjmuje się, że składnik majątku zostaje uznany za trwały wyłącznie wtedy, gdy jest zdatny do użytkowania, autorka szczegółowo opisuje kwestie związane z taką kwalifikacją danego przedmiotu. W drugim tekście z dziale Rachunkowość Daniel Wojtacki szczegółowo omawia zasady naliczania odsetek od zaległości podatkowych. Artykuł przynosi analizę obecnie obowiązujących przepisów, wraz ze wzorem prawidłowego naliczania odsetek dla stawek podstawowych, obniżonych i podwyższonych.

Finanse w ramach PO WER i ambaras z publicznymi zamówieniami

W dziale Finanse znajdziecie artykuł Jolanty Wasiel poświęcony kwestiom związanym z rozliczaniem kosztów zaangażowania personelu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Autorka przypomina definicję personelu, omawia sprawy związane z wysokością wynagrodzenia, kwalifikowalnością kosztów zaangażowania personelu, podpowiada również, jak prawidłowo wypełnić wniosek o płatność – to tylko wybrane zagadnienia, jakie znajdziecie w artykule. Ostatni ze stałych działów „Doradcy” – Zamówienia Publiczne - zamyka opracowanie Norberta Gila o wiele mówiącym tytule „Z tym największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz”. Co tak zaambarasowało samego autora, dowiecie się podczas lektury wrześniowego numeru.

Jak zwykle nie zabraknie Waszego ulubionego działu „Problemy Czytelników w pytaniach i odpowiedziach”. Na ostatnich stronach przypomnimy też aktualne wskaźniki i stawki, które mogą przydać się podczas wykonywania codziennych obowiązków.

Zachęcamy Was do lektury i przypominamy, że najnowszy numer czeka na Was pod tym linkiem >.

xNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

# finanse w oświacie, # prawo oświatowe, # zarządzanie oświatą

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x