lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Przygotuj bibliotekę szkolną na kontrolę MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało 23 grudnia 2016 roku arkusze kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.

Jeśli Twoja szkoła posiada program biblioteczny MOL NET+, kontrola będzie jedynie szybką i łatwą formalnością. MOL NET+ sam przygotuje Cię na kontrolę MEN. System gromadzi i we właściwy sposób przetwarza dane niezbędne do odpowiedzi na pytania podczas kontroli biblioteki.

Dowiedz się więcej o programie MOL NET+
Dowiedz się więcej o programie MOL NET+
Zamów MOL NET +

Zdejmij z siebie ciężar i kilkoma kliknięciami wygeneruj niezbędne odpowiedzi. MOL NET+ automatycznie stworzy potrzebne raporty i pomoże odpowiedzieć m.in. na pytania:

Czy szkoła tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną?

  • Katalog biblioteczny on-line dla uczniów systemu MOL NET+ oferuje jednookienkowe wyszukiwanie à la Google, doskonale znane i łatwe narzędzie do wyszukiwania każdego typu zasobu znajdującego się w bibliotece.
  • Konto każdego czytelnika przedstawia jego aktualne wypożyczenia i rezerwacje oraz historię jego wypożyczeń.

Czy działania biblioteki obejmują rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się?

  • Automatycznie generowane raporty czerpiące dane z on-line’owego Dziennika biblioteki szkolnej dostarczają wszystkich informacji o działaniach biblioteki w zakresie promowania czytelnictwa, rozwijania wrażliwości kulturowej i społecznej, wsparcia w nauce oraz działań organizowanych przez bibliotekę dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
  • Automatycznie zbierane i przetwarzane dane dotyczące statystyk czytelnictwa dostarczają wszystkich informacji dotyczących liczby udostępnień zasobów biblioteki.
Zamów MOL NET +


MOL NET+ oferuje całodobowy dostęp on-line do całości elektronicznej dokumentacji pracy biblioteki, tj. do Dziennika Biblioteki Szkolnej oraz statystyk czytelnictwa.
Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej,
https://men.gov.pl/jakosc-edukacji/nadzor-pedagogiczny/arkusze-kontroli-zatwierdzone-przez-ministra-edukacji-narodowej-w-roku-szkolnym-20162017.html
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY