lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Artykuły - Prawo oświatowe

Zadania ABI

6 listopada 2015 Prawo oświatowe

Gdy powołuje się w placówce Administratora Bezpieczeństwa Informacji, trzeba określić jego zadania. Wydaje się, iż zakres obowiązków ABI można podzielić na dwie grupy.

Zobacz cały tekst

Kto może być ABI w szkole

31 sierpnia 2015 Prawo oświatowe

Jak wdrożyć nowe przepisy z najlepszym efektem dla szkoły.

Zobacz cały tekst

Dotacje podręcznikowe - trudne zadanie

10 lipca 2015 Prawo oświatowe

O tym, jak sobie radzić z nowymi zadaniami opowiada Tadeusz Konarski, trener w firmie VULCAN.

Zobacz cały tekst

Fundusze UE dla sektora edukacji w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

3 czerwca 2015 Prawo oświatowe

Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, któremu na lata 2014-2020 udało się wywalczyć większe środki pomocowe niż w latach ubiegłych. Mamy do dyspozycji aż 82,5 mld EUR. Jednak warto sobie zdawać sprawę z tego, że rozporządzanie...

Zobacz cały tekst

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty

26 kwietnia 2015 Prawo oświatowe

Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Zobacz cały tekst

Ważna nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych - nowe zadania dla dyrektorów...

23 kwietnia 2015 Prawo oświatowe

23 października tego roku Sejm uchwalił - w ramach tak zwanego IV pakietu deregulacyjnego - nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych.

Zobacz cały tekst

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w szkole

23 kwietnia 2015 Prawo oświatowe

Wraz z wejściem w życie 1 stycznia 2015 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych każdy dyrektor szkoły lub innej placówki oświatowej - jako administrator danych - stoi przed dylematem: czy powołać Administratora...

Zobacz cały tekst

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty - sprawdzian, egzamin gimnazjalny, egzamin...

23 kwietnia 2015 Prawo oświatowe

Dodanie do ustawy o systemie oświaty rozdziału 3b, poświęconego ogólnym zasadom przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, jest - podobnie jak w przypadku rozdziału dotyczącego oceniania - spowodowane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z...

Zobacz cały tekst

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty - zmiany w Karcie Nauczyciela

23 kwietnia 2015 Prawo oświatowe

Ustawodawca w znacznym stopniu ograniczył zakres stosowania przepisów Karty Nauczyciela w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówkach doskonalenia zawodowego nauczycieli o zasięgu krajowym. Z uwagi na fakt, że zadania tych...

Zobacz cały tekst

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty - warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i...

23 kwietnia 2015 Prawo oświatowe

Zmiana ustawy o systemie oświaty jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 r. sygn. akt K 35/12, w którym Trybunał orzekł, że sposób i warunki oceniania, klasyfikowania oraz promowania w procesie...

Zobacz cały tekst
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.