lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Artykuły

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w szkole

23 kwietnia 2015 Prawo oświatowe

Wraz z wejściem w życie 1 stycznia 2015 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych każdy dyrektor szkoły lub innej placówki oświatowej - jako administrator danych - stoi przed dylematem: czy powołać Administratora...

Zobacz cały tekst

Finanse w oświacie

23 kwietnia 2015 Finanse w oświacie

O finansach, kontroli realizacji planu, pracy z aplikacją Finanse, ale także o codziennych trudnościach, rozmawiamy z Joanną Kozak - kierownikiem Wydziału ds. Finansów Oświaty w Urzędzie Miasta Kłodzko

Zobacz cały tekst

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty - sprawdzian, egzamin gimnazjalny, egzamin...

23 kwietnia 2015 Prawo oświatowe

Dodanie do ustawy o systemie oświaty rozdziału 3b, poświęconego ogólnym zasadom przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, jest - podobnie jak w przypadku rozdziału dotyczącego oceniania - spowodowane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z...

Zobacz cały tekst

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty - zmiany w Karcie Nauczyciela

23 kwietnia 2015 Prawo oświatowe

Ustawodawca w znacznym stopniu ograniczył zakres stosowania przepisów Karty Nauczyciela w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówkach doskonalenia zawodowego nauczycieli o zasięgu krajowym. Z uwagi na fakt, że zadania tych...

Zobacz cały tekst

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty - warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i...

23 kwietnia 2015 Prawo oświatowe

Zmiana ustawy o systemie oświaty jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 września 2013 r. sygn. akt K 35/12, w którym Trybunał orzekł, że sposób i warunki oceniania, klasyfikowania oraz promowania w procesie...

Zobacz cały tekst

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty - pozostałe zmiany ustawy oraz zmiany niektórych...

23 kwietnia 2015 Prawo oświatowe

Wymagania dotyczące jakości pracy szkół i placówek oraz ogólne zasady dotyczące badania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny spełniania tych wymagań zostały unormowane w ustawie (zamiast, jak dotychczas, w rozporządzeniu). Po...

Zobacz cały tekst

Kilka słów o "trzynastkach" dla nauczycieli

21 marca 2015 Prawo oświatowe

Styczeń, luty i marzec to czas wypłacania dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zwanych popularnie "trzynastkami".

Zobacz cały tekst

Dwa nowe rozdziały, a problem niemały

5 marca 2015 Finanse w oświacie

1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe przepisy związane z realizacją ustawy budżetowej. O tym, kogo one dotyczą, jak wypełniać obowiązki z nimi związane rozmawiamy z Tadeuszem Konarskim - trenerem firmy VULCAN.

Zobacz cały tekst

E- dziennik dla rodzica, który chce wiedzieć więcej

22 października 2014 Komunikacja szkoła - rodzice

Czy zastanawialiście się kiedyś co było waszą największą szkolną traumą? Może wf, na którym nie udawało się zrobić przewrotu w tył, a może stanie przy tablicy przed cała klasą z pustką w głowie? Brzmi znajomo?

Zobacz cały tekst
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY