Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Artykuły dla kategorii:

Prawo oświatowe

x
Nowelizacja Karty Nauczyciela xAlicja Witkowska, 2016-06-14
x
Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. xAlicja Witkowska, 2016-01-29
x
Zintegrowany System Kwalifikacji xAlicja Witkowska, 2016-01-13
x x x