Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

BHP w szkołach

xAlicja Witkowska, 2019-01-16

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach zamiast fundamentalnych zmian, zapowiadanych przez resort, wprowadza zmiany o znacznie mniejszym zakresie. Wśród nowości na uwagę zasługuje rejestracja wyjść grupowych uczniów. Rejestr (który nie dotyczy wycieczek) jest prowadzony przez dyrektora szkoły lub upoważnioną przez niego osobę. Ma on dokumentować datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki uczniów, cel lub program wyjścia, miejsce i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów oraz liczbę uczniów, a także zawierać podpisy opiekunów i dyrektora.

Nowelizacja przewiduje również – jako priorytet – formowanie planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uwzględnieniem równomierności obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia i zróżnicowania zajęć w każdym dniu. Legislator zrezygnował z rozwiązania nakładającego na dyrektora szkoły ujmowanie w planach zajęć fizyki czy matematyki nie później niż na szóstej lekcji, zapis rozporządzenia mówi jedynie o równomierności obciążenia. Z praktyki oświatowej wynika, że część szkół dysponuje programami elektronicznymi wspomagającymi planowanie zajęć w sposób zmniejszający psychofizyczne obciążenie uczniów blokami trudnych przedmiotów.

Resort zrezygnował także z projektowanego przepisu o co najmniej 10-minutowej przerwie. Ostatecznie wprowadzono zapis pozostawiający decyzję w sprawie czasu trwania przerw dyrektorowi szkoły, z tym że ustalenie ma poprzedzać opinia rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Organizacja przerw powinna umożliwiać uczniom zjedzenie posiłków, o co apelowali rodzice w fazie procedowania rozporządzenia. Dyrektor powinien wprowadzić nowy rozkład godzin lekcyjnych do 1 marca 2019 r.

Ponadto odstąpiono od projektowanego zakazu prowadzenia remontów w szkołach, kiedy przebywają w nich dzieci. Zamiast zakazu nowelizacja umożliwia prowadzenie prac remontowych w razie ich konieczności, ale po zapewnieniu takiej organizacji pracy, aby osoby pozostające pod opieką szkoły nie były narażone na niebezpieczeństwo ani uciążliwości. Szczególne środki ostrożności powinny zostać wprowadzone podczas stosowania w szkole niebezpiecznych odczynników chemicznych i materiałów.

Zmienione rozporządzenie nakłada na wszystkich pracowników szkoły obowiązek przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Szkołom. dano na to czas do 1 marca 2019 r.

Ważkim problemem, dość ogólnikowo ujętym w rozporządzeniu, jest prawo ucznia do pozostawienia w szkole podręczników i przyborów szkolnych. Dyrektorzy szkół podnoszą kwestię, że w wielu szkołach brakuje miejsca na wygospodarowanie dla uczniów szafek, które zapewniają inne kraje (np. USA). Przedstawiciel biura rzecznika prasowego MEN w replice przypomina, że szkoły nie spotykają się z nowym obowiązkiem, gdyż od 2009 r. funkcjonuje przepis ustalający, iż szkoły mają zapewnić miejsce na podręczniki i przybory. Resort nie utrzymuje, że mają to być szafki, mogą to być półki, szuflady czy też kartonowe pudełka. Wybór zależy od możliwości szkół i samorządów. Co istotne, nowa regulacja nakłada ten obowiązek bezpośrednio na dyrektora szkoły. Wspomniany przepis, zgodnie z argumentacją resortu, ma prowadzić do skuteczniejszego egzekwowania praw ucznia oraz do dbałości o zdrowie dzieci i młodzieży. Szkolny plecak nie może być za ciężki. Gdy dziecko rośnie, kształtuje się jego sylwetka, dlatego nie może być ono przeciążane. Zgodnie z wytycznymi WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) tornister u dziecka do 13. roku życia nie powinien ważyć więcej niż 10% masy jego ciała. Cięższy i źle dopasowany plecak może prowadzić do wad postawy, czyli różnego rodzaju skolioz (bocznego skrzywienia kręgosłupa).

xNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

# zarządzanie oświatą

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x