Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Gimnazjaliści, zbliża się czas wyboru szkoły

xVULCAN , 2016-03-23

Już niebawem ruszy rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych. Przed gimnazjalistami i ich rodzicami dosyć nerwowy czas. Może warto więc sprawdzić, jakie szkoły ponadgimnazjalne były w zeszłym roku wybierane najczęściej, ile punktów rekrutacyjnych trzeba było zdobyć, aby dostać się do różnych typów szkół? Mamy takie informacje – oto one…

Przebadaliśmy wybory kandydatów do 2760 szkół ponadgimnazjalnych, które w roku szkolnym 2015/2016 rekrutowały uczniów za pomocą systemu elektronicznego firmy VULCAN. Wśród nich 36% to licea ogólnokształcące, 37% - technika, a 27% - zasadnicze szkoły zawodowe.

Informacje przez nas zebrane w latach poprzednich (tu publikujemy dane z zeszłego roku) oczywiście nie powiedzą nam wprost, jakie w tym roku będą progi punktowe, pozwalające dostać się do wybranej szkoły. To będzie zależało od wielu czynników, między innymi poziomu trudności tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Jednak znajomość tych danych wskaże pewien trend, który wraz z rozsądną kalkulacją może bardzo pomóc przy wyborze szkoły. Na pewno im więcej mamy informacji, tym mniej się stresujemy – mówi Jacek Różycki, prezes firmy VULCAN we Wrocławiu.

Jakie szkoły wybierali uczniowie w 2015 roku?    Okazuje się, że najczęściej wybieranym typem szkoły w 2015 roku
    były technika. Licea ogólnokształcące znalazły się na drugim miejscu.

A do jakich się dostali?


Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych kształtowała się następująco:
Ile punktów mieli kandydaci w zeszłym roku?Dane dotyczą podstawowej punktacji rekrutacyjnej od 0 do 200 i nie obejmują punktacji dodatkowej wynikającej z badania uzdolnień kierunkowych kandydatów. Dla każdego kandydata została policzona średnia liczba punktów do wszystkich wybranych szkół.

Blisko 40% kandydatów uzyskało średnio od 90 do 120 punktów rekrutacyjnych.

Najważniejsze pytanie - ile punktów, żeby się dostać?

Dane dotyczą podstawowej i dodatkowej punktacji rekrutacyjnej od 0 do 400. Prezentują średnią oraz najwyższą liczbę punktów zdobytą przez dzieci przyjęte w danym typie szkoły w czasie rekrutacji właściwej (bez rekrutacji uzupełniającej).

*Dodatkowe punkty (powyżej 200) są przyznawane z tytułu uzdolnień kierunkowych kandydatów do szkół lub oddziałów dwujęzycznych, sportowych lub artystycznych.

Jaki zawód? Nikt nie chce być drukarzem

Sprawdziliśmy też, jakie zawody były najczęściej i najrzadziej wybierane w technikach i szkołach zawodowych…W szkołach zawodowych przyszli uczniowie najczęściej wybierali oddział wielozawodowy: 37% dzieci zostało przyjętych do takich oddziałów. Pozostali trafili do oddziałów z jednym określonym zawodem.Gdzie są olimpijczycy?

Według ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej (olimpijczyk) oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim (laureat) są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej.

Poniżej przedstawiamy udział olimpijczyków i laureatów w całkowitej liczbie przyjętych do danego typu szkoły:

Udział kandydatów ze świadectwem z wyróżnieniem

Blisko 30% kandydatów posiadało i odnotowało w elektronicznej rekrutacji fakt posiadania świadectwa z wyróżnieniem, które było dodatkowo punktowane. Poniżej prezentujemy rozkład tych kandydatów pomiędzy typami szkół:

A jak będzie z rekrutacją w tym roku?

Trudno przewidzieć, jak będą wyglądały wybory tegorocznych absolwentów gimnazjów. Wiadomo, że informacje na temat rekrutacji powinny być zamieszczone na stronach internetowych szkół, a także w elektronicznych systemach rekrutacji (w niektórych miastach będą dostępne informatory papierowe).

Aktami prawnymi określającymi zasady rekrutacji są ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) – www.prawo.vulcan.edu.pl/ustawa-o-systemie-oswiaty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględniających w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1942).

Jednak szczegółowe informacje na temat np. terminów znajdą się w zarządzeniach lub decyzjach Kuratorów Oświaty w poszczególnych województwach. Należy ich szukać na stronach Kuratoriów Oświaty w sekcjach: „Rekrutacja do szkół”, „Rodzice i uczniowie”, „Przyjmowanie do szkół”, „Nabór do szkół” lub poprzez wyszukiwarkę. Najczęściej są publikowane na przełomie stycznia i lutego.

Przydatne linki:

Dolnośląskie: https://www.kuratorium.wroclaw.pl
Kujawsko-pomorskie: http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl
Lubelskie: http://www.kuratorium.lublin.pl
Lubuskie: http://www.ko-gorzow.edu.pl
Łódzkie: http://kuratorium.lodz.pl
Małopolskie: http://www.kuratorium.krakow.pl
Mazowieckie: http://www.kuratorium.waw.pl
Opolskie: http://www.kuratorium.opole.pl
Podkarpackie: http://www.ko.rzeszow.pl
Podlaskie: http://www.kuratorium.bialystok.pl
Pomorskie: http://www.kuratorium.gda.pl
Śląskie: http://www.kuratorium.katowice.pl
Świętokrzyskie: http://kuratorium.kielce.pl
Warmińsko-mazurskie: http://www.ko.olsztyn.pl
Wielkopolskie: http://www.ko.poznan.pl
Zachodniopomorskie: http://www.kuratorium.szczecin.pl

Już niebawem kolejne informacje na temat rekrutacji, a także tego, kim warto zostać w dorosłym życiu…

xNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x