Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Nowe przepisy Polskiego Ładu a wynagrodzenia nauczycieli

xAnna Stanaszek, 2022-01-19

Polski Ład a wynagrodzenia nauczycieliOd 1 stycznia 2022 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy w ramach pakietu zmian do wielu ustaw nazwanym potocznie Polskim (Nowym) Ładem. Nowe, kompleksowe rozwiązania przewidziano szczególnie dla przepisów podatkowych. Z punktu widzenia jednostek budżetowych istotne zmiany wprowadzono w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Główne zmiany podatkowe i ich wpływ na kieszeń podatnika

Na wstępie należy zastanowić się nad kluczowymi zmianami podatkowymi, które wprowadził Polski Ład, a są to:

  • Wyższa kwota wolna od podatku (z 8 000 zł do 30 000 zł dochodu rocznie), co w skali miesiąca daje wzrost ulgi podatkowej z 43,76 zł do 425 zł na podstawie złożonego PIT-2 u pracodawcy.
  • Wyższy próg podatkowy (z 85 528 zł do 120 000 zł dochodu rocznie).
  • Brak odliczenia składki zdrowotnej (7,75%) od zaliczki na podatek dochodowy.
  • Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej dla pracowników lub osób prowadzących działalność gospodarczą wg skali podatkowej z przychodami z przedziału 68 412 – 133 692 zł w skali roku podatkowego.

Następnie należy przeanalizować, jak te zmiany podatkowe przekładają się na kieszeń podatnika. Dwie pierwsze zmiany, wspomniane powyżej, są jak najbardziej pozytywne dla portfeli podatników, a to dlatego, że wyższa kwota zostaje zwolniona z podatku (czyli od dochodu do wysokości 30 000 zł w skali roku w ogóle nie zostanie pobrany podatek) oraz dłużej będzie płacony 17% podatek (dopiero po przekroczeniu 120 000 zł dochodu do zapłaty będzie 32% podatek).

Niestety kolejna zmiana tj. brak odliczenia składki zdrowotnej jest bardzo niekorzystną zmianą, gdyż powoduje wzrost realnego obciążenia składką zdrowotną (do tej pory realne obciążenie wynosiło zaledwie 1,25% podstawy wymiaru składek, a obecnie jest to pełne 9%). Ustawodawca zdał sobie sprawę, iż brak odliczenia składki zdrowotnej będzie dotkliwy dla podatników, w związku z czym wprowadzono nowe rozwiązanie potocznie nazwane ulgą dla klasy średniej, czyli dodatkowe odliczenie od dochodu opodatkowanego.

Odliczenie ulgi podatkowej (PIT-2)

Nowe przepisy wywróciły do góry nogami dotychczasową rzeczywistość. Skutki Polskiego Ładu, jako pierwsi odczuli chociażby nauczyciele, którzy wynagrodzenie miesięczne otrzymują pierwszego dnia roboczego miesiąca („z góry”). Pierwsze skutki Polskiego Ładu przyjęto z dużym niezadowoleniem, chociażby z punktu widzenia istotnej, negatywnej różnicy na wynagrodzeniu netto, którą zauważyli pedagodzy. Pierwsze pytanie jakie się nasuwa to, dlaczego wynagrodzenie netto pedagogów okazało się niższe w Polskim Ładzie, skoro ustawodawca zapewniał o pozytywnych skutkach nowego systemu?

Przyczyna uzależniona jest od indywidualnej sytuacji podatnika. Niższe wynagrodzenie netto spowodowane było przede wszystkim brakiem odliczenia ulgi podatkowej (PIT-2) oraz brakiem możliwości odliczenia składki zdrowotnej od roku 2022. Brak odliczenia ulgi podatkowej może nie być błędem, jeżeli wynika z uzasadnionego braku złożonego oświadczenia PIT-2 przez pracownika.

PAMIĘTAJMY! Kwota wolna od podatku (ulga podatkowa) przysługuje tylko raz w skali roku podatkowego bez względu na ilość stosunków pracy. PIT-2 złożony raz zachowuje ważność bez względu na wprowadzenie Polskiego Ładu. W rozliczeniu wynagrodzenia ulga uwzględniana jest na podstawie złożonego oświadczenia PIT-2 w wybranym przez pracownika zakładzie pracy. Ponadto ulga podatkowa nie przysługuje u pracodawcy, jeżeli pracownik pobiera emeryturę lub rentę (organ emerytalny lub rentowy ma pierwszeństwo do stosowania ulgi podatkowej przy wypłacanych świadczeniach). Jeżeli pracownik z powodu braku swojej wiedzy nie skorzysta z ulgi podatkowej w trakcie roku podatkowego z otrzymywanych przychodów ulgę podatkową rozliczy w rozliczeniu rocznym, czyli może otrzymać zwrot podatku do wysokości 5100 zł. Ulga podatkowa przysługuje również zleceniobiorcom, osobom wykonującym dzieło, przy czym jej rozliczenie następuje dopiero w rozliczeniu rocznym podatnika.

Reasumując, w przypadku kilku zatrudnień, pracownik odczuł mniejsze wynagrodzenie netto i to szczególnie tam, gdzie nie miał złożonego oświadczenia PIT-2. Mniej w kieszeni odczuli również zleceniobiorcy, którzy nie mogą skorzystać z odliczenia ulgi podatkowej przy wypłacanych świadczeniach.

Ulga dla klasy średniej

Ponadto na mniejsze świadczenie netto wpłynęła świadoma rezygnacja podatnika u pracodawcy ze stosowania ulgi dla klasy średniej na etapie wypłaty wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz brak możliwości stosowania ulgi dla klasy średniej przy umowie zlecenie/ umowie o dzieło. Z ulgi dla klasy średniej pomimo rezygnacji u pracodawcy w dalszym ciągu można skorzystać w rozliczeniu rocznym, pod warunkiem spełnienia warunków limitu przychodu i tym samym z tego tytułu uzyskać zwrot podatku.

Co zmienia rozporządzenie z dnia 7 stycznia 2022 r.?

W związku z reakcją społeczeństwa na skutek mniejszych wynagrodzeń netto Ministerstwo Finansów wprowadziło w życie nowe ROZPORZĄDZENIE Z DNIA 7 STYCZNIA 2022 R. W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINÓW POBORU I PRZEKAZANIA PRZEZ NIEKTÓRYCH PŁATNIKÓW ZALICZEK NA PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. 2022, POZ. 28), które ma na celu odroczenie stosowania Polskiego Ładu do końca roku podatkowego, jeżeli zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych według nowych zasad będzie mniej korzystna, niż zaliczka liczona po staremu. Zgodnie z wyjaśnieniami ministerstwa wyżej wspomniane rozporządzenie nie zmienia zasad opodatkowania obowiązujących od 1 stycznia 2022 roku, a jedynie przedłuża termin pobrania i przekazania zaliczki na podatek.

Rozporządzenie obejmuje zaliczki na podatek dochodowy pobierane od osób zatrudnionych na umowach o pracę i umowach zlecenie jeżeli przychód z poszczególnych stosunków zatrudnienia w skali miesiąca nie przekracza kwoty 12 800 zł brutto. Ponadto tylko nieliczna grupa podatników może złożyć wniosek o rezygnację z odroczenia stosowania przepisów Polskiego Ładu. Rozwiązania przewidziane w rozporządzeniu obejmują rozliczenia podatkowe od 1 stycznia 2022 r. W związku z czym na płatniku spoczywa obowiązek skorygowania wypłaconych wynagrodzeń z umów o pracę i umów zlecenie w styczniu 2022 r. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów płatnik powinien dokonać korekty niezwłocznie w możliwym dla niego terminie.

Nowe rozporządzenie narzuca na płatników nowe obowiązki związane z rozliczaniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, co bez odpowiednio dostosowanego systemu informatycznego wydaje się niemal niewykonalne. Wynika to z procedur, które muszą być przeprowadzane przez płatników, polegających na porównywaniu obliczonej kwoty zaliczki na podatek dochodowy według starych zasad oraz według Polskiego Ładu. Płatnik musi szczegółowo analizować zaliczkę na podatek dochodowy i w odpowiednim momencie pobrać odroczoną zaliczkę na podatek, o ile wypłacany przychód na to pozwala. Nierozliczona, odroczona zaliczka na podatek dochodowy przez płatnika będzie podlegała rozliczeniu w PIT rocznym podatnika.

Temat korygowania zaliczek od wynagrodzeń wypłaconych w styczniu 2022 r. będzie szeroko omawiany podczas szkolenia„Płace VULCAN. Polski Ład – nowe zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych”.
Dowiedz się więcej >
.


xNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

# Polski Ład

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Dziękujemy za uwagi, artykuł został poprawiony.

xVULCAN, 2022-01-26 08:37:45

\"Wyższa kwota wolna od podatku (z 8 000 zł do 5 100 zł dochodu rocznie)\" tu jest chyba błąd? 5100 to ulga a nie dochód

xJKSz, 2022-01-25 11:25:52

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x