Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty - zwiększenie uprawnień kuratora oświaty.

xAlicja Witkowska, 2016-10-21

Jakie uprawnienia posiada obecnie kurator oświaty – krótki przegląd zmian w prawie oświatowym.

Wzmocnienie roli kuratora oświaty w sferze prowadzenia samorządowych szkół i przedszkoli zostało zapoczątkowane wraz z wejściem w życie ustawy nowelizującej z dnia 29 grudnia 2015 r., czyli w dniu 23 stycznia 2016 r. Zmienione przepisy uprawniają kuratora oświaty do wydawania pozytywnej opinii o zgodności planu sieci publicznych szkół, uchwalanej przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, z warunkami przewidzianymi w art. 17 ust. 1, 2 i 5 ustawy (zapewnienie przewidzianej ustawą odległości do szkoły lub obowiązek zapewnienia dowozu uczniów do szkoły). W tym samym czasie ustawodawca upoważnił kuratora do opiniowania planów pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Po paru latach ponownie wyposażono kuratora oświaty w prawo do wydawania pozytywnej opinii odnoszącej się do zamiaru likwidacji szkoły lub przedszkola prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego odpowiedniego szczebla. Kurator wydaje opinię w drodze postanowienia, a organowi prowadzącemu służy środek zaskarżenia – zażalenie do Ministra Edukacji Narodowej. Nowelizacja grudniowa, wprowadzona w życie po upływie zaledwie 14 dni od ogłoszenia ustawy zmieniającej, wprowadziła szereg perturbacji w postępowaniu JST, które w tym czasie dysponowały już uchwałami o zamiarze likwidacji szkoły w ramach racjonalizacji ich sieci (przepisy przejściowe były jednoznaczne).


Następnym krokiem na drodze do zwiększenia kompetencji kuratorów oświaty, a tym samym centralizacji zarządzania jednostkami systemu oświaty była reforma wprowadzona nowelizacją z dnia 23 czerwca 2016 r. Z dniem 1 września 2016 r., w wyniku dodania w art. 31 ust. 1 pkt 10b, kurator oświaty ponownie zyskał prawo do opiniowania arkuszy organizacji szkół i placówek publicznych pod względem ich zgodności z przepisami, przedstawianych przed ich zatwierdzeniem przez organ prowadzący.


Czerwcowa nowelizacja wniosła również znaczne zmiany w zakresie zasad i postępowania konkursowego wyłaniającego kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek. Ograniczono samorządną pozycję organów prowadzących, obligując je do ustalania w porozumieniu z kuratorami oświaty osoby, której powierza się stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, gdy do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat lub w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata. Zrównano ponadto moc decyzyjną w postępowaniu konkursowym przedstawicieli organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zmieniając z dniem 1 września 2016 r. dyspozycję art. 36a ust. 6 pkt 1, czyli powiększając liczbę przedstawicieli kuratora oświaty w komisji konkursowej do 3 osób (tak jak przedstawicieli organu prowadzącego).
Prawo OptivumxNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

# prawo oświatowe

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x