Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Ostatnie zmiany w prawie oświatowym

xVULCAN , 2022-05-05

zmiany w prawie oświatowymPełne informacje na temat zmian w prawie oświatowym są dostępne w serwisie Prawo Optivum. Znajdziecie tam Państwo zawsze aktualne, ujednolicone teksty aktów prawnych. Posiadacze abonamentu serwisu prawnego, po zalogowaniu się, mogą się zapoznać z pełną treścią zmian. Dostęp do pełnych zasobów serwisu można uzyskać wykupując abonament roczny.

Nowe akty prawne

Nazwa aktuData publikacjiData wejścia w życie


29 kwietnia
2022 r.

30 kwietnia
2022 r.


26 stycznia
2022 r.

27 stycznia
2022 r.

10 grudnia
2021 r.
31 stycznia
2022 r.

8 lutego
2022 r.
23 lutego
2022 r.

25 lutego
2022 r.
26 lutego
2022 r.

21 marca
2022 r.
21 marca
2022 r.

30 marca
2022 r.
1 kwietnia
2022 r.

31 marca
2022 r.
1 kwietnia
2022 r.

7 kwietnia
2022 r.
8 kwietnia
2022 r.

20 kwietnia
2022 r.
21 kwietnia
2022 r.

23 marca
2022 r.
1 września
2022 r.

4 lutego
2022 r.
1 września
2022 r.

28 stycznia
2022 r.
1 lutego
2022 r.

16 lutego
2022 r.
1 marca
2022 r.Zmienione akty prawne

Nazwa aktuData publikacjiData wejścia w życie


12 marca
2022 r.

24 lutego
2022 r.


23 marca
2022 r.

23 kwietnia
2022 r.


29 kwietnia
2022 r.

30 kwietnia
2022 r.

 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
  (Dz. U. poz. 686 oraz z 2022 r. poz. 194 i 563)


27 stycznia
2022 r.

9 marca
2021 r.

1 lutego
2022 r.


10 marca
2022 r.28 stycznia
2022 r.

1 września
2022 r.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  (Dz. U. poz. 186, 213, 335 i 367)


28 stycznia
2022 r.

9 lutego
2022 r.

11 lutego
2022 r.

31 stycznia
2022 r.


10 lutego
2022 r.


12 lutego
2022 r.4 lutego
2022 r.

1 września
2022 r.


4 lutego
2022 r.

1 września
2022 r.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314 i 2382, z 2021 r. poz. 150, 242, 370, 532, 681, 961, 983, 1343, 1525, 1743, 2047, 2302 i 2394 oraz z 2022 r. poz. 339 i 421)


9 lutego
2022 r.

18 lutego
2021 r.

10 lutego
2022 r.


19 lutego
2022 r.10 lutego
2022 r.

11 lutego
2022 r.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli
  (Dz. U. poz. 502 oraz z 2022 r. poz. 566 i 644)


9 marca
2022 r.

21 marca
2021 r.

10 marca
2022 r.


21 marca
2022 r.10 marca
2022 r.

11 marca
2022 r.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
  (Dz. U. poz. 356, z 2018 r. poz. 1679, z 2021 r. poz. 1533 oraz z 2022 r. poz. 609)
16 marca
2022 r.

31 marca
2022 r. • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia
  (Dz. U. poz. 467, z 2020 r. poz. 1248, z 2021 r. poz. 1537 oraz z 2022 r. poz. 622)
17 marca
2022 r.

1 kwietnia
2022 r.
23 marca
2022 r.

1 września
2022 r.

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy
  (Dz. U. poz. 645 i 795)
11 kwietnia
2022 r.12 kwietnia
2022 r.


26 kwietnia
2022 r.
31 marca
2022 r.

15 kwietnia
2022 r.


25 kwietnia
2022 r.

26 kwietnia
2022 r.Przejdź do Prawa Optivum


xNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

# prawo oświatowe

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x