Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Podsumowanie najważniejszych zmian w zakresie danych w JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.

xHalina Stosik, 2021-09-14

zmiany JPK_VATOd 1 lipca 2021 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie MFFiPR zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie VAT. Zmianę wymusiło wejście w życie przepisów dotyczących tzw. pakietu VAT e-commerce. Rozporządzenie reguluje również zmiany dotyczące m.in. faktur uproszczonych oraz oznaczeń GTU. Co się zmieniło?

Nowe oznaczenia związane z e-commerce

Z dniem 1 lipca 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o VAT dotyczące tzw. pakietu e-commerce. Jak wynika z tego przepisu, podatnik jest obowiązany udostępnić drogą elektroniczną, w zakresie wskazanym w żądaniu właściwego organu podatkowego, ewidencję prowadzoną w odniesieniu do:

  • dostaw towarów, w przypadku których wysyłka lub transport towarów kończy się lub rozpoczyna na terytorium kraju,
  • świadczenia usług, w przypadku których miejsce świadczenia znajduje się w Polsce.

Ewidencja ta ma być dostarczona nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia żądania jej przesłania.

Ponadto w związku z uchyleniem pojęcia sprzedaży wysyłkowej na i z terytorium kraju oraz wprowadzeniem regulacji odnoszących się do tej sprzedaży i wprowadzeniem pojęcia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) oraz regulacji w tym zakresie, zastąpiono oznaczenia SW i EE jednym wspólnym oznaczeniem WSTO_EE. Jak wskazano w § 10 ust. 4 pkt 2a rozporządzenia, w ewidencji w zakresie VAT należnego podatnicy muszą stosować oznaczenie WSTO_EE, jeśli będą dokonywali:

  • WSTO, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu będą znajdować się w Polsce oraz
  • świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa UE innym niż Polska.

W § 2 rozporządzenia wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym przepisy § 7 pkt 8 oraz § 10 ust. 2 pkt 1 lit. f) i ust. 4 pkt 2b rozporządzenia będą stosowane począwszy od rozliczenia za styczeń 2022 r., a zamiast oznaczenia WSTO_EE w rozliczeniach za miesiące lipiec-grudzień 2021 r. będzie stosowane oznaczenie EE.

Faktury uproszczone

W dalszym ciągu podatnicy mają możliwość zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł brutto uznanych za faktury uproszczone, bez konieczności odrębnego wykazywania każdej faktury uproszczonej w ewidencji.

Kody GTU i inne oznaczenia w ewidencji VAT

W § 10 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia zmieniono sposób oznaczeń z typu 01 do 13 na GTU_01 do GTU_13, a także doprecyzowano przepisy dotyczące dodatkowych oznaczeń transakcji w JPK_VAT.

W celu uproszczenia obowiązków ewidencyjnych w zakresie stosowania procedur z nowych przepisów wynika, że:

  • czynności udokumentowane dokumentem zbiorczym wewnętrznym zawierającym sprzedaż z kas RO i dokumentem wewnętrznym WEW nie są oznaczane symbolem GTU;
  • oznaczenie procedur (np. TP, MR_UZ) nie ma zastosowania do czynności wykazywanych w ewidencji na podstawie zbiorczego dokumentu wewnętrznego zawierającego sprzedaż z kas rejestrujących, oznaczonego RO;
  • oznaczenia TP nie stosuje się w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a sprzedawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa, JST lub ich związkami.

Wprowadzono zmianę polegającą na usunięciu obowiązku stosowania oznaczenia MPP. Ponadto wskazano, że zmniejszenie VAT naliczonego, czyli dokonanie przez nabywcę korekty in minus, w ewidencji może być wykazane na podstawie dokumentu wewnętrznego oznaczonego WEW, jeżeli nabywca nie otrzymał faktury korygującej.

Grupy GTU – wybrane zmiany:

  • GTU_06 - dostawa folii typu stretch wymieniona w poz. 9 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, jeżeli stanowić będzie odrębną dostawę poza dostawą urządzeń elektronicznych oraz części do nich.
  • GTU_07 - dotyczy wszystkich pojazdów (nie tylko samochodowych), oraz części do tych pojazdów, które zostały wymienione w CN 8701-8708.
  • GTU_12 – dotyczy usług o charakterze niematerialnym, którym są przypisane odpowiednie symbole PKWiU 2015. Obowiązkiem oznaczania objęto również usługi audytu finansowego, ponieważ są to tzw. usługi wrażliwe, jak również usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5).


Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1988, z 2020 r. poz. 576, 1127 i 2326 oraz z 2021 r. poz. 1179)


Jakie zmiany przygotowała firma VULCAN w aplikacjach w zakresie JPK_V7M? O tym mogą Państwo przeczytać TUTAJ.

Zapisz się na szkolenia


xNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

# finanse w oświacie, # prawo oświatowe, # VAT

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x