Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Sposób postępowania dyrektora szkoły - nierzetelny kontrahent

xAlicja Witkowska, 2017-11-14

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nowym cyklem artykułów pt. "Sposób postępowania dyrektora szkoły". Nasza ekspert ds. prawa oświatowego, redaktor serwisu Prawo Optivum Pani Alicja Witkowska, w kolejnych artykułach odniesie się do konkretnych, z życia wziętych, przypadków dotyczących zastosowania prawa w jednostce oświatowej. Zapraszamy do lektury!

Stan faktyczny

Szkoła podstawowa, reprezentowana przez swego dyrektora, działając w imieniu gminy, na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa, zawarła umowę najmu jednego z pomieszczeń szkolnych. Najemcą jest osoba fizyczna, zamieszkała w ..., PESEL ..., nr NIP ..., prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ... wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Najemca nie reguluje należności z tytułu czynszu za dwa pełne okresy płatności.

Jak powinien postąpić w takiej sytuacji dyrektor szkoły?

Dyrektor powinien udzielić najemcy dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległości, pod rygorem wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia. W razie dalszej zwłoki w zapłacie czynszu, dyrektor powinien wezwać najemcę do zapłaty, podając termin do uregulowania należności, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Z uwagi na ryzyko bezskuteczności windykacji należności szkoła nie powinna ponawiać wezwania do zapłaty w razie braku wpłaty (w praktyce częste są dwu- i trzykrotne wezwania). Następnie sprawę należy bez zbędnej zwłoki kierować na drogę postępowania sądowego, gdyż przetrzymywanie jej prowadzi do przedawnienia roszczenia. Celem zwiększenia skuteczności wnoszonego do sądu powództwa o zapłatę oraz efektywności przyszłego postępowania egzekucyjnego niezbędne jest wpisanie do umowy numeru PESEL najemcy – przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną.

Więcej analiz studiów przypadków znajdziesz w serwisie prawa oświatowego Prawo Optivum >

xNapisz do autora
Polub nas na Facebooku

Tagi

# dyrektor szkoły, # finanse w oświacie, # zarządzanie oświatą

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x