Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Wolontariat obowiązkowy w szkole

xJacek Bednarek, 2017-09-12

Nowa reforma oświatowa wprowadza m.in. regulacje dotyczące działań szkoły w obszarze wolontariatu. Dotąd działalność społeczna w szkołach prowadzona była spontanicznie, według indywidualnej koncepcji jego organizatorów. Nowe przepisy nie tylko sankcjonują wolontariat, ale wręcz obligują dyrektorów szkół do stworzenia przestrzeni dla tego typu działań.

Dotychczasowe przepisy

Wcześniejsze regulacje dotyczące wolontariatu zawarte były w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Odnosiły się one do różnych rodzajów działań społecznych, w tym również do wolontariuszy w szkołach. Przepisy te definiowały podstawowe pojęcia w tym obszarze, obowiązki i uprawnienia stron oraz wszelkie formalności z tym związane, takie jak zawieranie porozumień, rozliczanie wydatków, wystawianie zaświadczeń oraz opinii itp.

Nowe obowiązki dyrektorów szkół

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. wprowadza bardziej szczegółowe przepisy odnoszące się wyłącznie do szkół i placówek edukacyjnych. Zgodnie z jej zapisami dyrektorzy mają obowiązek stworzyć warunki do działania wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji. Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu musi być opisany w statucie szkoły.

Na podstawie zapisów ustawy samorząd uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu. Ma również możliwość wyłonić radę wolontariatu ze swojego składu.

Wolontariat w szkole - to jeden z tematów prowadzonych przez ekspertów firmy VULCAN podczas tegorocznego Kongresu Zarządzania Oświatą OSKKO, który odbędzie się w Krakowie w dniach 16-18 września 2017 r.


Dobre praktyki

Dostosowując funkcjonowanie szkół do nowych przepisów, można skorzystać z wypracowanych w wielu miejscach dobrych praktyk. Większość sprawdzających się dotąd rozwiązań organizacyjno-formalnych świetnie nadaje się do zastosowania w nowej rzeczywistości oświatowej. Kluczowe w tej sytuacji będzie jednak zapowiedziane w ustawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Jego zapisy być może tylko potwierdzą regulacje ustawowe lub je doprecyzują i wyjaśnią, a być może skomplikują.

xNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Bardzo dobrze!! Fajnie jest być komuś potrzebnym, dzieci uczą się empatii.

xBB44, 2017-12-01 10:53:27

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x