Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

x

Iwona Nowak

Trener – ukończyła Szkołę Trenerów Metrum w Katowicach. Interesuje się zawodowo optymalizacją organizacji samorządowej oświaty zarówno w zakresie racjonalizacji kosztów, jak i podniesienia jakości kształcenia, a także szeroko pojętym aspektem zarządzania zmianą. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z tej tematyki. Jako ekspert świadczy usługi doradcze w tym zakresie jednostkom samorządu terytorialnego. Trener procesu wspomagania szkoły. Zainteresowana współczesnymi osiągnięciami nauki dotyczącymi procesów uczenia: neurodydaktyką, neurobiologią. Szuka nowatorskich rozwiązań dla edukacji. Ukończyła kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Rozwiązań w Toruniu. Zafascynowana założeniami tego nurtu próbuje przenieść je na grunt szkoły. 

Z wykształcenia mgr filologii polskiej, ukończyła także studia podyplomowe z kulturoznawstwa i zarządzania oświatą. Wieloletni nauczyciel w liceum ogólnokształcącym. W latach 2011-2019 związana z oświatą samorządową (naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, dyrektor Kancelarii Prezydenta). Zajmowała się pozyskiwaniem środków unijnych dla edukacji w ramach pracy w Stowarzyszeniu Edukacja dla Przyszłości, którego była współzałożycielką. Pracowała jako ekspert przy ocenianiu wniosków projektowych w ramach PO Kapitał Ludzki (współpraca z Urzędem Wojewódzkim w Katowicach).

Artykuły autora

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x