Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

x

Aleksander Radwański

Bibliotekoznawca, od 1989 roku pracownik naukowy, a w latach 1996-2003 - adiunkt w Instytucie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca m.in. w Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu, Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. W latach 1998-2016 - kierownik Działu Komputeryzacji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Jeden z założycieli i redaktorów serwisu internetowego EBIB. Autor publikacji nt. komputeryzacji bibliotek i nowych technologii w bibliotekach. Od 2016 roku specjalista ds. systemów bibliotecznych w firmie MOL.

Artykuły autora

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x