lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Zdobywaj wiedzę TEST POPUP

Zapisz się na szkolenie

Racjonalne podejście do wydatków oświatowych

5xP, czyli pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce z perspektywy samorządu

Od kilku lat wzrasta liczba dzieci objętych wsparciem psychologiczno-pedagogicznym w szkołach i nic nie wskazuje na to, by ta tendencja miała się zmienić. Dlatego tak ważne jest, by wypracować właściwe metody racjonalnego organizowania w samorządach tego trudnego zadania i szukać sposobów minimalizujących problemy uczniów.

Zapraszamy na szkolenie, na którym poznają Państwo:

 • narzędzia do organizowania w racjonalny sposób PPP na terenie gminy;
 • konkretne sposoby na zastosowanie przepisów związanych z PPP w praktyce;
 • przyczyny zjawiska wzrostu liczby orzeczeń i opinii w edukacji i sposoby długofalowego zaradzenia tej sytuacji.
Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie

Jak polepszyć relacje samorządu ze szkołami

„My i Wy czy RAZEM?” - czyli o prawdziwych wyzwaniach we współpracy samorządów ze szkołami w trudnych czasach pandemii

Relacje samorządu ze szkołami bywają często napięte, co wynika z różnych perspektyw obu stron i pozornie sprzecznych interesów. Jak przeciwdziałać napięciom? Jak sprawić, by działania samorządu stały się wypadkową możliwości finansowych samorządu, ram prawnych i oczekiwań stron zainteresowanych edukacją?

Zapraszamy na szkolenie, na którym poznają Państwo:

 • przykłady dobrych praktyk budowania wzajemnych owocnych relacji między szkołą a samorządem;
 • metody budowania zacieśnionej współpracy w okresie pandemii;
 • sposoby budowania dialogu i szukania porozumienia w relacjach ze szkołami;
 • zasady wspierania szkół w rozwoju przy jednoczesnym racjonalnym podejściu do wydatków oświatowych.
Zapisz się na szkolenie

Jak wdrożyć CUW w samorządzie - procedura krok po kroku

Centrum Usług Wspólnych – uchwała o powołaniu i co dalej? Praktyczne wskazówki wdrożenia i uruchomiania działania CUW

Uchwała o powołaniu CUW to tylko początek drogi do wdrożenia obsługi wspólnej w samorządzie. Jakie działania należy podjąć dalej, by ta obsługa przebiegała sprawnie a zaangażowane w nią osoby wiedziały, jaki jest ich zakres obowiązków? Jak przygotować niezbędne dokumenty i dokonać podziału odpowiedzialności?

Zapraszamy na szkolenie, na którym poznają Państwo:

 • przygotować wszelkie procedury regulujące tryb i zasady współpracy;
 • dokonać podziału zadań w CUW;
 • przenieść dane z systemów księgowych jednostek;
 • skutecznie powierzyć zadania głównym księgowym;
 • przygotować wewnętrzną dokumentację (zasady rachunkowości i obieg dokumentów).
popup, lista tematów szkolenia

Finanse VULCAN  

Płace VULCAN  

Kadry VULCAN  

Inwentarz VULCAN  

Sigma 

Nudny raport o stanie gminy? To już przeszłość!

Jak ciekawie przygotować i prezentować zrealizowane przez samorząd zadania, ze szczególnym uwzględnieniem zadań oświatowych?

Od 2018 r. na JST spoczywa obowiązek przygotowania raportu o stanie gminy. Ustawodawca nie określił jednak szczegółowo, co taki raport powinien zawierać. Mimo różnic w raportach pomiędzy samorządami, jedna rzecz pozostaje niezmienna – ich przygotowanie wymaga dużych nakładów pracy.

Zapraszamy na szkolenie, na którym dowiedzą się Państwo, jak:

 • tworzyć ciekawy raport, pokazujący efektywną pracę samorządowców;
 • skutecznie zachęcać mieszkańców do udziału w tworzeniu/dyskutowaniu nad raportem;
 • łatwo i przystępnie prezentować raport na posiedzeniu rady gminy/miasta;
 • prezentować informację na temat stanu gminy, wskazując na najważniejsze obszary jej działalności.

Sprawozdania finansowe w czasach pandemii

Wpływ pandemii COVID-19 na sprawozdanie finansowe za 2020 r., w tym na informację dodatkową

Sytuacje mające wpływ na wysokość kosztów i przychodów jednostek sektora finansów publicznych powinny być opisane w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego za 2020 r. Jednostki muszą też pokazać, jak obecna sytuacja epidemiczna wpływa na porównywalność sprawozdania finansowego za 2020 z rokiem 2019.

Zapraszamy na szkolenie, na którym dowiedzą się Państwo, jak:

 • sporządzać rzetelne sprawozdania finansowe w czasach pandemii;
 • prezentować i ujmować w sprawozdaniach finansowych wsparcie uzyskane w ramach tarczy antykryzysowej;
 • prezentować w informacji dodatkowej zdarzenia mające wpływ na sytuację finansową JST w czasie pandemii w oparciu o rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości.

Pomoc z Tarczy

Składki ZUS, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych związane z COVID-19

JST otrzymały dodatkowe wsparcie w walce z konsekwencjami finansowymi wywołanymi przez koronawirusa. Jakie obowiązki dla samorządów wynikają z zapisów ustawowych? Jak ujmować w budżecie środki otrzymane w ramach wsparcia?

Zapraszamy na szkolenie, na którym poznają Państwo:

 • procedury niezbędne z punktu widzenia zapisów art. 65 ustawy o COVID-19;
 • rozwiązania prawne umożliwiające ograniczanie wydatków w jednostkach organizacyjnych w okresie epidemii do wysokości wynikających z zapewnienia ciągłości działania jednostki;
 • rozwiązania dotyczące monitorowania dokonywania wydatków i gromadzenia dochodów w okresie epidemii i sposoby reagowania na niekorzystne zmiany.VULCAN sp. z o.o. jako organ prowadzący ODKKO VULCAN posiada certyfikat w zakresie: projektowania i prowadzenia szkoleń, doradztwa w dziedzinie organizacji i zarządzania w oświacie w zakresie wykorzystywania technologii informatycznych, sprzedaży oprogramowania spółki VULCAN wspierającego zarządzanie oświatą w samorządach i jednostkach oświatowych oraz usług szkoleniowych i doradczych, świadczenia usług dla użytkowników oprogramowania spółki VULCAN, obsługi posprzedażnej oraz produkcji wirtualnych urządzeń edukacyjnych.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.