Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Obsługa finansowa w ZEAS.

xVULCAN , 2016-05-25

Nowe przepisy dotyczące obsługi finansowej szkół obowiązują od stycznia 2016 roku. Teraz Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół czy Centra Usług Wspólnych będą mogły prowadzić jeden wspólny rachunek bankowy. Czy takie rozwiązanie będzie lepsze?

Dotychczas żadne przepisy nie regulowały tego, czy każda jednostka oświatowa ma posiadać swój własny rachunek bankowy czy może jeden wspólny. Regionalne Izby Obrachunkowe kontrolując jednostki, które miały wspólny rachunek kwestionowały ten fakt, powołując się na odpowiedzialność za gospodarkę finansową dyrektora jednostki oświatowej. To właśnie dyrektor miał mieć swój plan i swój rachunek bankowy.

Teraz zmienił się zakres odpowiedzialności i od 1 stycznia 2016 r., jeżeli powstanie Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół czy Centrum Usług Wspólnych, to odpowiedzialność będzie ponosić ich dyrektor.

Obecnie Regionalne Izby Obrachunkowe nie będą miały podstawy prawnej do kwestionowania jednego wspólnego konta.

Połączone konta są dobrym rozwiązaniem dla dyrektorów CUW-ów, ponieważ przy pomocy jednego wspólnego konta będą mogli dowolnie dysponować środkami.

Na dziś wydaje się, że jednak izby rachunkowe nie będą rekomendowały takiego rozwiązania. Zgodnie bowiem z nowym podziałem odpowiedzialności między dyrektorem CUW a dyrektorem jednostki oświatowej (mimo że nie wynika to literalnie z przepisów prawa), każda obsługiwana przez ZEAS placówka powinna mieć dla ułatwienia zarządzania swój, indywidualny rachunek bankowy.

Czy prowadzenie wspólnego konta to ułatwienie?

Prowadzenie jednego rachunku będzie utrudnieniem dla dyrektorów szkół. Nie będą oni w stanie sprawdzić obrotów swojej placówki, a nadal będą odpowiedzialni za realizację planu i zaciąganie zobowiązań.

Na pewno jeden rachunek bankowy bardzo utrudni pracę księgowym – wspólny wyciąg bankowy trzeba będzie oznaczyć i ręcznie rozksięgować. Każda jednostka będzie musiała we wspólnym wyciągu odnaleźć swój, co wydłuża czas pracy i znacznie zwiększa ryzyko pomyłek. Problemem będzie też określenie salda rachunku bankowego dla konkretnej szkoły.

Dogodnym rozwiązaniem przy prowadzeniu jednego wspólnego konta może być utworzenie subkont dla poszczególnych jednostek – wówczas dyrektor ZEAS analizuje jedno konto, ale jednocześnie każda szkoła jest w stanie analizować swoje własne konto.

Co na to VULCAN?

Jak mówi Małgorzata Galińska, Product Manager systemów finansowych VULCAN: „Jako firma, która od niemal 20 lat wspiera ZEAS dostarczając oprogramowanie płacowe i księgowe – mocno rekomendujemy prowadzenie obsługi finansowej z wykorzystaniem osobnych rachunków bankowych.

Doświadczenia naszych trenerów i wdrożeniowców pokazują nam, że nieliczne jednostki pracujące na jednym rachunku mają mnóstwo problemów związanych z kontrolą środków a praca księgowych jest utrudniona i znacznie wydłużona”.

xNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

# cuw, # finanse w oświacie, # prawo oświatowe

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x